O NAMA

Asocijacija studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta je osnovana 01.09.2015. godine. Sa ovim datumom, Asocijacija aktivnije počinje sa radom na promociji značaja studentskog udruživanja kao i jačanju studentskog položaja. Bitno je istaći da prvi oblici studentskog udruživanja (dokumentovani) datiraju iz perioda 1997. godine, kada se grupa studenata odlučila oformiti studentsko udruženje koje je, nažalost, nakon nekog perioda prestalo sa radom. Ranije navedeni datum (01.09.2015.) je rezultat višemjesečnih napora grupe studenata, koji su svojim radom i zalaganjem nastojali afirmisati kolege i time doprinjeti jačem položaju studenata na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu. Od tog dana do danas, Asocijacija studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta aktivno učestvuje i organizira različite projektne aktivnosti, od čega se izdvajaju učešća na studentskim takmičenjima, skupovima kao što su „Noć istraživača“, „Dani karijere“, „Dani otvorenih vrata“, raznim konferencijama, studijskim posjetama itd.

AKTIVNOSTI

PROMOCIJA FAKULTETA

Studenti učestvuju u promociji fakulteta/Univerziteta

UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA

Incijativa uređenja zelenih površina ispred fakulteta

DANI KARIJERA

Svake godine asocijacija organizuje konferenciju

NOĆ ISTRAŽIVAČA

Osvojeno drugo i treće mjesto

DRUŽENJA STUDENATA

Redovna druženja studenata

KONTAKT

Scroll to top